DOSTĘP DO POZOSTAŁYCH INFORMACJI PUBLICZNYCH


Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Pozostałe informacje publiczne, nieudostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy administracji dps, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:

  • informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
  • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  • część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w dps;
Informacja wytworzona przez:
Romuald Paklerski , w dniu:  26‑06‑2012 13:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Renata Szlachcic
email: dpsgrudek@pocztaplus.pl tel.:48 677 00 29 fax: 48 677 00 29
, w dniu:  26‑06‑2012 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2019 08:51:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie