INFORMACJE PODSTAWOWE


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU
GRÓDEK 26, 26-720 POLICZNA
GODZINY PRACY I KONTAKT


administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500
tel. 048 677-00-29
e-mail: sekretariat@dps.zwolenpowiat.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /DPSGRUDEK/skrytka


dyżurka pielęgniarek całą dobę codziennie, w niedziele i święta
tel. 048 677-00-29, 048 677-04-90

dyrektor: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500
tel. 048 677-00-29 , 609005158


SKARGI I WNIOSKI
przyjmuje Dyrektor lub w razie nieobecności Dyrektora Kierownicy Działów
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy.

DYREKTOR
mgr Monika Cygan
PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Zwoleńskiego podległą Radzie Powiatu.
Dom jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla 77 osób przewlekle chorych psychicznie obojga płci w wieku od 18 lat.
Dom świadczy całodobowe usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających.
Dom zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości, a także potrzebną pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacyjnych i załatwianie spraw osobistych.
Umożliwia również udział w terapii zajęciowej oraz dostęp doświadczeń zdrowotnych na ogólnie obowiązujących zasadach.
 

ORGANIZACJA DOMU

Domem kieruje Dyrektor i wykonuje zadania przy pomocy Głównego Księgowego, Kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego i Kierownika działu administracji i kadr.

1.Dział Ekonomiczny - Główny Księgowy mgr Dariusz Maciąg,  st.księgowa i księgowy/ kasjer.

2.Dział opiekuńczo-terapeutycznego - Kierownik mgr Agnieszka Czerwińska,
w skład wchodzą - pielęgniarki, pokojowe, opiekunowie, pracownik socjalny, instruktorzy terapii zajęciowej, psychiatra, kapelan, technik fizjoterapii.

3.Dział administracji i kadr - Kierownik mgr Renata Szlachcic
w skład wchodzą - szef kuchni-dietetyk, kucharki, praczki, kierowca, magazynier, konserwator urządzeń wod.-kan. i elektrycznych.


STAN ZATRUDNIENIA

W Domu zatrudnionych jest ponad 50 osób.MAJĄTEK I FORMA WŁASNOŚCI

Majątek Domu stanowią działka o pow. 0,98 ha oraz środki trwałe, których wartość księgowa na 31.12.2006r. wynosi 3.258.258 zł. - stanowią własność Powiatu Zwoleńskiego.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu na 2022r. wynosi  4.663,31zł.
Informacja wytworzona przez:
Monika Cygan , w dniu:  08‑07‑2007 09:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  08‑07‑2007 09:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2022 08:45:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie